• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България
СПА хотели

Според историците и лингвистите има две версии за произхода на абревиатурата SPA. Едната е, че тя идва от латинския израз "Sanus Per Aquam", който означава "Здраве чрез вода". Другата версия, е че името идва от белгийския град Спа. Предполага се, че римляните са познавали качествата на термалните извори в тази област и дори са имали терми. Оттук и вероятната връзка между името на града и корена на латинските думи espa (фонтан) и sparsa, spargere (бълбукащ).
Ние Ви предлагаме едни от най-добрите хотели в България, които са спациализирани в областта на СПА предлагането.