• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България
Лаос
Обща информация  

 

button-air

 

Държавно устройство: Еднопартийна система
Официален език: Лаоски език
Религия: Будизъм
Часово време: UTC+7
Парична единица: Кип
Столица: Виентян
Територия: 236 800 кв. км.
Население: 6 667 067

 
Полезна информация:

Лаоската народнодемократична република е държава в Югоизточна Азия, която граничи с Мианмар и Китай на северозапад, с Виетнам на изток, с Камбоджа на юг и с Тайланд на запад.

Митнически изисквания

Вносът на местна валута е забранен. Могат да се внасят неограничени количества чужда валута, като суми на стойност, надвишаваща 10 хил.щ.дол., следва да се декларират. Препоръчително е да носите неголеми количества американски долари или евро, както и турстически чекове или кредитни карти – имайте предвид, че те се приемат само в големите ресторанти и хотели. В страната няма банкомати. Почти всички банки в столицата предлагат услугата на Western Union.

Безмитно можете да внесете в страната всякакви стоки за лична употреба, в това число до 1,5 литър алкохол и 1 стек цигари.

Износът на местна валута е забранен. Чужда валута може да бъде изнесена в неограничени количества.

Забранен е износът на сувенири, изобразяващи Буда. При износа на антики е необходимо да представите съответното разрешително от Департамента за културно и историческо наследство във Виентиан.

Особености на законодателството

Предупреждение! Вносът и износът на всякакви наркотици и опиати, както и тяхното притежаване и разпространение по време на Вашия престой в Лаос се наказва строго и може да доведе до задържане и налагане на наказание „лишаване от свобода“. По отношение на най-силните наркотици / вкл. с цел предумишленото им използване/ се налагат наказания „доживотен затвор“ или дори смъртно наказание.

Следва да се има предвид, че в Лаос свободното съжителството между чужденец и местна жена е наказуемо според местните закони и се наказва с глоба до 5 000 щ.долара. Сексуалната злоупотреба с малолетни е наказуема. Хомосексуалните прояви не попадат под ударите на закона, но не се приемат добре от местното население.

Винаги носете със себе си паспорта, в противен случай могат да Ви бъдат наложени строги наказания.

Забранено е фотографирането на военни обекти. Фотографирането на религиозни обекти и церемонии не е забранено, но то трябва да се извършва с предварителното съгласие на участниците.

Република България няма посолство в столицата Виентиан. За Лаос е акредитирано посолството ни в Ханой, Виетнам.

Посолство на Република България в Ханой
Адрес: №5 Nui Truc str., Van Phuc Hanoi; P.O.Box10
Тел.: +844 3845 2908
Факс: +844 3846 0856
Работно време на консулската служба: По - Пт, 9:00 - 12:00 ч.
Е-mail: [email protected]
Website: www.mfa.bg/embassies/vietnam

За България е акредитирано посолството на Лаос във Виена.

Посолство на Лаос във Виена
Адрес: 1030 Wien, Neulinggasse 29 /Top 6
Тел.: +43 1 890 2319 11; +43 1 890 2319 13
Fax: +43 1 890 2319 15; +43 1 890 2319 18
Работно време: 09:00 - 12:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч.
E-mail: [email protected]

 
КАРТА: