• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България

Курортът Старозагорски минерални бани се намира в Сърнена Средна гора, на 15 км северозападно от Стара Загора. Средната надморска е около 360 м.
В центъра на днешния курорт, непосредствено до минералния извор е разкрита праисторическа селищна могила с датировка VІ – ІV хил. пр. Хр., а на 6 км югоизточоно от него, в местността “Мечи кладенец”, се намират най-старите медни рудници открити до сега в Европа (края на V хил. пр. Хр.).
Основният лечебен фактор в курорта е минералната вода, която в съчетание с благоприятния климат осигурява отлични възможнисти за отдих и лечение. Водата от минералните извори излиза на повърхността с температура около 40°С и дебит 12 л/ сек. от 1600 м дълбочина. Има лечебни свойства при заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични, бъбречно-урологични, стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни болести.