• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България

Град Сандански се намира в Санданско - Петричката котоловина, в подножието на Пирин. Разположен на надморска височина 240-300 м, е най-топлият български град през всички годишни сезони, като продължителността на слънчевото греене надминава 2450 часа. Въздухът в Сандански е с най-ниското съдържание на алергени в цяла България и е подходящ за лечението на астматични, алергични и други заболявания. В района на община Сандански има над 80 извора с температура 42-81°С.
Съчетанието на благоприятни природни дадености с богатството от минерални извори правят мястото удобно за заселване на човека по тези места още в дълбока древност (ІІ в. пр. н. е.).

 [email protected]