• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България

Удостоверение за туристическа дейност, туроператор и туристически агент, с регистрационен  N: 00221, издадено то Министерството на икономиката на 28.01.2005 г.

Удостоверение за регистрация