• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България

Независимо от това къде искате да пътувате по света с разнообразните застраховки за чужбина си осигурявате спокойна и сигурна почивка или бизнес пътуване. Обект на застраховане са български и чуждестранни граждани временно пребиваващи извън България. Застраховката е валидна за всички страни в света.
За пътуване в чужбина е необходима застраховка когато:

 • пътувате по работа;
 • пътувате по лична инициатива ( на почивка, екскурзия);
 • пътувате във връзка с упражняване на спортове, участие в спортни, културни и други мероприятия;
 • Вашите служители пътуват в чужбина във връзка с изпълнение на служебните си задължения.

Със сключване на застраховка пътуване в чужбина Вие защитавате:

 • Вас;
 • Вашето семейство;
 • Вашите служители.

ВИДОВЕ ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ "Помощ при пътуване"

1. Медицинска застраховка "Помощ при пътуване", валидна за цял свят. Застраховката покрива:

 • разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване;
 • медицинско транспортиране и репатриране;
 • спешна стоматологична помощ.
  Разплащането за медицинска помощ при възникнало застрахователно събитие се извършва от засрахования, който в последствие предявява претенцията си за изплащане на обезщетение в офиса на застахователната компания.

2. Медицинска застраховка "Помощ при пътуване с асистанс", валидна за цял свят. Застраховката покрива:

 • разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване;
 • медицинско транспортиране и репатриране;
 • спешна стоматологична помощ.
  Осигурена е 24 часова телефонна връзка при спешни случаи с всяка точка на света. Пострадалият ще получи помощ при здравословен проблем, застрахователната компания се разплаща в случая директно с болничното заведение.

3. Мултитрип
Мултитрип е застрахователен продукт, предназначен за многократни пътувания. Застраховката е валидна една година с единичен период на престой или пътуване в рамките на 1, 2 или 3 месеца по избор. Застраховката покрива:

 • медицински разноски  от злополука или акутно заболяване;
 • кражба и загуба на багаж, пари и документи;
 • медицински транспорт и репатриране;
 • смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност;
 • спешна стоматологична помощ;
 • лична отговорност в чужбина;

4. Помощ при пътуване на студенти, младежи и преподаватели
Комплексна застраховка за пътуване и престой в чужбина. Тя покрива рискове като:

 • медицински разноски от злополука или акутно заболяване;
 • спешен медицински транспорт и репатриране;
 • спешна стоматологична помощ;
 • загуба на багаж.
  Включва пакет от специални услуги, от които един млад човек може да има нужда,  пътувайки в чужбина - юридическа помощ, помощ при загуба  или кражба на документи, краткосрочен заем при загуба или кражба на пари и документи.  

"Географски свят" предлага застраховки на застрахователните компании:
Булстрад АД, ЗД Евроинс, ЗАД Армеец[email protected]