• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България

Село Триград е разположено в Западните Родопи, на 26 км южно от Девин, на 1240 м надморска височина. През селото минава р. Триградска, която заедно с р. Буйновска дава началото на р. Въча. Населението на селото е около 800 души. В околностите има многобройни археологически находки - пещерни жилища и тракийски некрополи, които говорят за древния му произход. Предполага се, че води началото си от три по-малки селища, откъдето идва и името му – Триград или Триибрия, както е старото му наименование.
Триградският карстов район е един от най-големите карстови райони в България. Тук има над 150 пещери, като седем от тях са били праисторически обитания. По поречието на р.Триградска, по пътя Девин - Триград, на 1,5 км от селото е разположено Триградско ждрело, което е обявено за защитена местност.