Самолетни екскурзии - Февруари 2020г.    
Самолет
Барселона - 28.02.2020; 17.04.2020; 30.04.2020г.
Барселона - 14.11.2019; 12.12.2019г.
Израел и Йордания - едно пътешествие през вековете - 5HB
Петра2
Рим - Вечният град 29.02.2020г.
Рим, Италия
гр. СОФИЯ 1000, бул.”В.Левски” №70
тел.: 986-45-54, 981-36-35
факс: 988-32-34
mobile: 0896 605 402
e-mail: info@geosviat.com
www.geosviat.com гр. СОФИЯ 1000, ул. "Ангел Кънчев" №1
тел.: 988-10-20, 988-10-44
факс: 988-10-34
mobile: 0896 605 411
e-mail: office@geosviat.com