• Географски свят - почивки, екскурзии в чужбина, хотели в България

Село Боженци се намира в Средна Стара планина, на 15 км източно от Габрово, на 116 км от Пловдив и 200 км от София. Разположено е близо до стария римски път Никополис ад Иструм - Августа Траяна - Константинопол, което е предпоставка за бързото му развитие през епохата на Възраждането. По това време селото се препитава с различни занаяти - дърворезба, дървообработване, калайджийство, гайтанджийство, килимарство и др. Навлизането на фабричната промишленост след Освобождението измества местните занаятчийски стоки и селото постепенно запада. През 1964 г. селото е обявено за архитектурен резерват от епохата на Възраждането.